#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
66.00
16
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านดู่
1.เด็กชาย ศุกลวัฒน์ ทองละมุล
2.เด็กชาย สุทธิมนต์ มาลาวัน
3.เด็กชาย ภาวิน อินวันนา
4.เด็กหญิง วนัชพร อุ่นแก้ว
5.เด็กหญิง ศุภสุตา น้อยศรี
6.เด็กหญิง ปิยะดา คงดี
1.นางสาว ทิพวาส ศรีสมบัติ
2.นาง มนธยา หิรัญรักษ์
3.นางสาว กิจกานต์ สมรัตน์

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม