#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
74.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
1.เด็กหญิง สาริศา ทองคำพิมพ์
1.นางสาว ประไพภรณ์ ปัญญา
2 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
74.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
1.เด็กหญิง กิ่งตา สุทธวงษ์
2.เด็กหญิง ลักษณีวรรณ พรมชาติ
1.นางสาว ประไพภรณ์ ปัญญา

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม