#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
65.30
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านชำม่วง
1.เด็กชาย ธนกฤต พรหมชาติ
2.เด็กชาย พงศกร บุญเพ็ง
1.นาย ชูสกุล คำขาว
2.นาง มยุรี สมานพันธ์

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม