#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
66.74
14
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านคำสะอาด
1.เด็กชาย พีรภาส ไชยสาร
2.เด็กชาย ชัยกฤต สงวนพล
1.นาย ทรงเดช ชิดดี
2.นาย วรวัฒน์ พิลกุล
2 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
63.68
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านคำสะอาด
1.เด็กชาย สิรดนัย ศรีคำภา
2.เด็กชาย วัชรพล ถวิลไพร
1.นาย ทรงเดช ชิดดี
2.นาย สุรพงษ์ หลักเพชร

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม