#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย
1.เด็กหญิง ณิชาพร ยอดจักร
1.นางสาว นันทนา สายทอง
2 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
85.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย
1.เด็กหญิง ปวริศา สุขเย็น
2.เด็กหญิง อินธิรา หลักสุข
1.นาง จำปา สมรัตน์
2.นาง สมพรทิพย์ ศิริโท
3 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
87.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย
1.เด็กชาย นพพร นาคยอง
2.เด็กหญิง ขวัญฤดี สมรัตน์
1.นาง จำปา สมรัตน์
2.นาง ภัคภร เลิศศรี

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม