#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
60.52
17
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองคับคา
1.เด็กชาย สุธีร์ สากุลา
2.เด็กชาย โสภณ คำมาโฮม
1.นาย กอบชัย โพธินาแค
2.นาย อรรถพล นวลดั้ว

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม