#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
61.00
15
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
1.เด็กชาย เทวราช แทนหอม
2.เด็กชาย อนุชา พรมอ่อน
3.เด็กหญิง อรทัย สิมลี
1.นาง ยุภาวดี ชาญศรี
2.นางสาว นันทิดา โพธิสาร

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม