#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6
80.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพรทิพย์
1.เด็กหญิง กฤติมา สันทาลุนัย
2.เด็กหญิง ปวีณ์ธิดา ถวิลบุญ
3.เด็กหญิง พรรวิษา ไกรงาม
1.นาง ไพรินทร์ หวังดี
2.นาง มะลิสา สาระโพธิ์
2 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
80.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพรทิพย์
1.เด็กชาย พิตรพิบูล นวลแย้ม
2.เด็กชาย กฤษดากร โกษาสิริ
3.เด็กหญิง มีชยา คำแสนราช
1.นาย ภานรินทร์ ทองศรี
2.นางสาว แพรวพรรณ พิณทอง

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม